Chci se objednat

Centrum pro léčbu astigmatismu v NeoVizi

03.09.2014
Centrum pro léčbu astigmatismu v NeoVizi

Oční klinika NeoVize Brno otevřela nové specializované Centrum léčby astigmatismu

Astigmatismem trpí přibližně dvě třetiny pacientů, kteří na naši kliniku přicházejí. Chtějí řešit dioptrie do dálky nebo na blízko, případně šedý zákal, ale o tom, že mají současně i astigmatismus, často ani nevědí,“ popisuje situaci primářka Oční kliniky NeoVize, MUDr. Věra Kalandrová.

 

„Proto jsme se rozhodli založit specializované Centrum léčby astigmatismu, které doposud v České republice zcela chybělo. Díky investici do nového navigačního systému VERION dokáží naši oční chirurgové tuto častou oční vadu korigovat s dokonalou přesností," dodává MUDr. Kalandrová.

 

Precizní řešení ve 3 krocích

VERION Image Guided System od americké společnosti Alcon přináší průlom v nitrooční chirurgii. Ve třech krocích umožňuje očním chirurgům implantovat torickou nitrooční čočku zcela precizně a snadněji, než kdy dřív:

  1. ZOBRAZENÍ: Měřící jednotka VERION nejprve zcela přesně zobrazí a změří oční vadu
  2. PLÁN: Systém VERION následně vypočítá ideální korekci vady pomocí nitrooční čočky
  3. NAVIGACE: Na operačním sále projektuje VERION přímo na pacientovo oko navigační linie, pomocí kterých chirurg umístí implantovanou čočku do oka s naprostou přesností.

 Navigační systém VERION v NeoViziNavigační systém VERION v NeoVizi

Je to průlomový vstup navigační techniky do nitrooční chirurgie. S VERIONEM můžeme přesně zmapovat zakřivení rohovky, naplánovat směr uložení čočky a díky promítnutí navigačních linií přímo do okuláru mikroskopu chirurg bezpečně ví, jak čočku v oku umístitTrochu to připomíná navigační systém pro piloty letadel," popisuje zcela novou techniku MUDr. Věra Kalandrová.

„Doposud jsme čočky implantovali podle ručně označené horizontály, bez jakékoli navigace či jiné digitální podpory. Nový systém VERION výrazně usnadňuje průběh operace a navíc máme jistotu, že je čočka v oku umístěna přesně a bude tedy korigovat dioptrickou vadu i astigmatismus s maximální efektivitou," dodává primářka NeoVize, MUDr. Věra Kalandrová.  

 

Astigmatismus - vada, o které se nemluví

Astigmatismus je takzvaná cylindrická oční vada způsobená nerovnoměrně zakřivenou rohovkou.
Zdravá rohovka má pravidelný kulatý tvar a světlo, které přes ni prochází, se tak lomí ve všech směrech a rovinách stejně. Při astigmatismu je rohovka v jedné rovině více zakřivená. Světlo dopadající na místa s větším zakřivením se pak lomí jiným způsobem než v místech s menším zakřivením. Paprsky světla se pak na sítnici nespojí do jednoho ohniska, ale vzájemně se míjejí.

Dochází tak k nerovnoměrnému zaostření a vnímaný obraz může být v jedné rovině rozmazaný, zatímco v druhé rovině ostrý. To výrazně snižuje kvalitu vidění. 
Astigmatismus může také vést ke zvýšené únavě očí či bolestem hlavy.

 

foto