Chci se objednat

Za volant pouze s ostrým zrakem!

19.05.2014
Za volant pouze s ostrým zrakem!

Snížená ostrost vidění ovlivňuje všechny naše každodenní aktivity, včetně řízení automobilu.

Řízení vyžaduje vysokou míru pozornosti a především také neustálé vizuální vnímání měnícího se okolního prostředí. Při řízení se okolní předměty rychle pohybují a naše oči je tedy zaznamenají pouze na krátký časový úsek. Proto je při řízení velmi důležitý ostrý zrak.

Na Technické univerzitě v Brisbane provedli pracovníci Institutu pro zdravotní a zrakové inovace zajímavý průzkum, který mapuje dopad rozostřeného vidění na kvalitu řízení vozidla.

Výzkum ukázal, že i malá nekorigovaná dioptrická vada (0,5 dioptrie do dálky) se významně projevuje u vnímání objektů, které naše oko zachytí na krátký okamžik. U dvaceti respondentů ve věku 26-33 let pracovníci institutu simulovali tyto dioptrické vady: 0 dioptrií, 0,5 dioptrie, 1 dioptrie a 2 dioptrie do dálky. Nejprve viděli respondenti dopravní značky pouze na zlomek vteřiny, následně pak mohli značky pozorovat neomezeně dlouho. Ukázalo se, že pokud člověk s 0,5 dioptrií do dálky vidí dopravní značku pouze na zlomek vteřiny (100ms), ve skutečnosti vidí značku mnohem méně ostře, než když ji se stejnou dioptrickou vadou pozoruje delší čas. Nekorigované oční vady tedy mají vysoký vliv na špatné rozpoznávání rychle se pohybujících objektů. A to i za ideálních světelných podmínek. Za šera či ve tmě je rozostření rychle se pohybujících předmětů ještě vyšší.

Výzkum dále prokázal souvislost mezi neostrým viděním a dlouhou reakční dobou řidičů. U respondentů měřili vědci reakční dobu při různých dopravních nebezpečích. U respondentů byly opět simulovány dioptrické vady v rozsahu 0 až 2 dioptrie do dálky. Ukázalo se, že reakční doba výrazně roste společně s výškou nekorigované dioptrické vady. Při nekorigované vadě 2 dioptrie do dálky se reakční čas řidičů zvýšil až o sedm desetin vteřiny. Při jízdě rychlostí 50km/h ujede automobil za 0,7 vteřiny necelých 10 metrů, což může mít například při náhlém vběhutí chodce do vozovky fatální následky.

Správně korigovaná oční vada je proto pro všechny účastníky dopravního provozu naprostou nutností. Každý by proto měl dbát na pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře, a to minimálně jedenkrát za dva roky, ideálně však častěji. 

Špatné vidění do dálky se dá jednoduše vyřešit nošením brýlí nebo kontaktních čoček. Nejpohodlnějším řešením je ale bezpochyby odstranění dioptrické vady operací, ať už laserovou či nitrooční. „V současné době je nejlepším řešením laserová metoda NeoSMILE 3D® prováděná femtosekundovým laserem, v případě vysokých vad pak implantace nitrooční kontaktní čočky ICL. Řízení však ovlivňuje ještě další vada, a tou je vetchozrakost - tedy zhoršení zraku u lidí kolem 45. roku věku. Tato vada se nevyhýbá nikomu, je dána zhoršenou akomodací oční čočky, což způsobuje, že člověk vidí dobře na dálku, ale přestává vidět na blízko, tedy na palubní desku. Ale i tuto vadu lze řešit brýlemi nebo nelaserovými metodami RLE (Refrakční výměna čočky) či PRELEX, při které se do oka natrvalo implantuje multifokální nitrooční čočka, jež zajistí bezproblémové vidění do dálky i na blízko bez nutnosti nosit brýle,“ vysvětluje primářka Oční kliniky NeoVize, MUDr. Věra Kalandrová