Chci se objednat

Lékaři NeoVize přednášeli na prestižním semináři FUTURUM OPHTALMOLOGICUM 2013

08.04.2013
Lékaři NeoVize přednášeli na prestižním semináři FUTURUM OPHTALMOLOGICUM 2013

MUDr.Věra Kalandrová, primářka Oční kliniky NeoVize, MUDr. Kristina Vodičková, PhD., MUDr. Tomáš Jurečka, PhD., přednášeli na prestižním odborném semináři FUTURUM OPHTALMOLOGICUM 2013 pořádaném Českou oftalmologickou společností.

Na odborném semináři vystoupili s přednáškami:

Prim. MUDr. Věra Kalandrová: Nová nitrooční trifokální čočka AT Lisa - pohled operatéra

MUDr. Kristina Vodičková, PhD: Femtolasik u pediatrického pacienta

MUDr. Tomáš Jurečka, PhD: Přínos OCT pro ambulantní oftalmologii

Lékaři ve svým přednáškách shrnuli své rozsáhlé zkušenosti v daných oblastech. Přednášky našich lékařů byly zúčastněnými hodnoceny velmi pozitivně.

Prim.MUDr. Věra Kalandrová, MUDr. Kristina Vodičková, PhD., MUDr. TOmáš Jurečka, PhD. na odborném semináři FUTURUM 2013