Chci se objednat

Seznamte se s našimi zdravotními sestřičkami!

18.02.2013
Seznamte se s našimi zdravotními sestřičkami!

 

 

Dobrý výsledek léčby je závislý na mnoha faktorech. Jedním z nich je také kvalita práce zdravotních sester. Na Oční klinice NeoVize se o vás, našeho pacienta, postarají vstřícné, příjemné a usměvavé zdravotní sestry.

 

 

Se zdravotní sestrou stráví každý pacient na naší klinice poměrně dlouhý čas. Provází jej od úvodních vyšetření, přes přístrojová vyšetření až po přípravu před operací. Je na ní, aby vás zbavila zbytečného strachu, navodila příjemnou atmosféru bezpečí a pohody. Po zákroku je to opět  zdravotní sestra, která se o vás postará a vybaví vás všemi důležitými informacemi o následné péči.

Staniční sestra Lucie Demlová s prim. MUDr. Věrou Kalandrovou při nitrooční operaci, Oční klinika NeoVize

Staniční sestra sálů, Lucie Demlová, s primářkou MUDr. Věrou Kalandrovou při nitrooční operaci.

Na zdravotní sestry jsou na Oční klinice NeoVize kladeny velmi vysoké nároky, a to jak v oblasti odborných znalostí, tak po stránce přístupu a komunikace s pacientem, která vždy musí být profesionální a hlavně lidská. Proto se naše zdravotní sestry průběžně vzdělávají a zúčastňují odborných konferencí a seminářů, na kterých také aktivně vystupují a přispívají tak ke vzdělávání středního zdravotnického personálu na jiných pracovištích.

Vrchní sestra Iva Dratnalová, MUDr. Kristina Vodičková, Mgr. Ondřej Vlasák s pacientem po laserové operaci, Oční klinika NeoVIze 

Vrchní sestra Iva Dratnalová, MUDr. Kristina Vodičková, PhD., Mgr. Ondřej Vlasák s pacientem po laserové operaci

 Několik z nich také podstoupilo laserový zákrok NeoLASIK HD® a mohou tak na základě vlastních zkušeností podat pacientům vysvětlení či doporučení k zákroku.

 

Seznamte se s našimi zdravotními sestrami!

Tým zdravotních sester Oční kliniky NeoVize Brno