Chci se objednat

Efektivita zdravotnictví je důležitá

06.06.2012
Efektivita zdravotnictví je důležitá

 

 

23. května se v Praze konalo diskusní setkání na téma: Efektivní organizace zdravotnického zařízení . Diskutovalo se nad kritérii hodnocení nemocničních pracovišť, nad možnostmi zefektivňování a modernizace.

 

Petr Kocian, ředitel Oční kliniky NeoVize, ve svém příspěvku zhodnotil současný stav české nemocniční sítě jako přebujený a špatně zorganizovaný, trpící nízkou efektivitou. Své hodnocení opřel o tvrdá statická data, která srovnávala výkony zdravotnictví v Čechách a v zemích OECD z různých pohledů. Svůj názor také podložil přímými zkušenostmi z vedení zdravotnických zařízení v oftalmologii.

Z efektivně řízeného zdravotnického zařízení, a nemocnice nevyjímaje, vytěží nejvíce pacient. Pokud je správně řízeno, pak finanční prostředky jsou vynakládány efektivně, úroveň péče se zvyšuje. Jak uvedl Petr Kocian ve svém příspěvku: „ Nemocnice má být jakou hi-tech továrnou, s vysoce vzdělaným personálem a drahými technologiemi, ale také s vysokou přidanou hodnotou a efektivitou".

Podrobnější informace z diskusního setkání si můžete přečíst zde: zdravotnické noviny