Další investice do bezpečnosti vašich očí

21.11.2011
Další investice do bezpečnosti vašich očí

Na Oční klinice Neovize je nově nabízena možnost vysoce specializovaného vyšetření rohovky oka, které detailně odhalí kvalitu a strukturu spodní části rohovky oka.

Špičkový přístroj - endoteliální mikroskop zn. TOMEY, dokáže odhalit velmi detailně stav spodní vrstvy rohovky oka - strukturu a kvalitu tzv. endotelu. Právě buňky endotelu jsou zodpovědné za výživu rohovky oka a zajištění její průhlednosti .

Vyšetření má velký význam před očními operacemi - např. před operací šedého zákalu, refrakční výměnou čočky, implantací nitrooční čočky či před laserovým zákrokem. Pokud je počet buněk nízký či nevhodná struktura - nedoporučí lékař zákrok a navrhne jiné řešení. Tím předcházíme na NeoVizi komplikacím a zajišťujeme vaši bezpečnost. Vyšetření na endoteliálním mikroskopu se dále používá při diagnostice vrozených vad rohovky tzv. dystrofií, které se projevují většinou až v dospělosti nebo i v pokročilém věku.

Vyšetření je bezkontaktní a trvá pár minut. Pro pacienta je zcela bezbolestné a nijak jej nezatěžuje. Není hrazeno zdravotními pojišťovnami a cena vyšetření obou očí je 200,- Kč.

Rohovku lze také chránit a to zejména správnou životosprávou a omezením rizikových faktorů, mezi které patří kouření a pobyt v zakouřených místnostech, cukrovka, nebezpečná záření, pobyt v klimatizovaných místnostech, špatné ovzduší.

Endoteliální mikroskop zn. TOMEY patří v současnosti mezi absolutní špičku ve své třídě. Lékař má okamžitě k dispozici automatické analýzy a přehledné diagramy, přístroj může ovládat pomocí moderního touch screenu. Další investice do nejmodernějšího technologického zařízení ve výši téměř třičtvtrtě milionu korun potvrzuje, že na Neovizi to s bezpečností vašich očí myslíme opravdu vážně. Pro více informací o endotelovém mikroskopu: http://www.tomey.de/en/endothelium.html