a spojily síly. Od ledna 2021 nás uvidíte jako

Chci se objednat

I v době karantény fungujeme! Rizika nepodceňujeme!

24.03.2020
I v době karantény fungujeme! Rizika nepodceňujeme!

Naši milí pacienti,

máme v těchto časech pro vás dobrou zprávu. 

I v době karantény fungujeme! Rizika nepodceňujeme! Provedli jsme opatření proti nákaze a stále je zdokonalujeme!

Již v lednu jsme zabezpečili dostatek ústenek, dezinfekcí a rukavic. Postupně vybavení doplňujeme o teploměry, ochranné brýle, štíty a další, abychom maximalizovali ochranu vás i nás před nákazou. Jsme připraveni vám být k dispozici, pokud je vaše ošetření nutné, nebo jej považujete za důležité.

Ošetřujeme menší počet pacientů tak, abychom zvládli ošetřit všechny potřebné pacienty a současně udrželi bezpečné vzdálenosti mezi pacienty.

V době karantény doporučujeme návštěvy v případě akutních potíží či nutné pooperační kontroly, ale jsme schopni provést i neurgentní vyšetření nebo telefonickou konzultaci, pokud se bojíte přijet. U starších pacientů je vhodná telefonická konzultace, u mladších může být rozsah vyšetření větší.

Abyste u nás byli v bezpečí, provedli jsem následující opatření:

Každý příchozí do kliniky podstoupí vstupní kontrolu, aby do prostor nevstoupil potenciálně rizikový člověk: 

 • změření teploty bezkontaktně
 • je zkontrolován, zda má správně roušku, je informován o povinnosti tuto roušku nesnímat po dobu celého pobytu na klinice, případně jej vybavíme vhodnou ústenkou
 • je dotázán na rizika a podepisuje čestné prohlášení, že tato rizika nemá (kontakt s nemocným, karanténa...)
 • je povinen si dezinfikovat ruce

 

Zvýšili jsme bezpečnostní protiinfekční opatření personálu, přístrojového vybavení i prostor kliniky:

 • snížili jsme kapacitu čekáren tak, aby mezi čekajícími byl vždy rozestup nejméně 2 metry
 • dezinfekce rukou je k dispozici v každé čekárně
 • personál je vybaven rouškami/respirátory, ochrannými brýlemi či štítem, ochrannými rukavicemi
 • před každým pacientem probíhá desinfekce přístrojů a rukou personálu, což bylo standardem i před nástupem koronavirové epidemie 
 • kliky na klinice jsou pravidelně dezinfikovány, stejně jako povrchy v recepci
 • prostory čekáren pravidelně větráme
 • provádíme plošnou dezinfekci prostor

Po skončení karantény a mimořádných opatření obnovíme plný provoz. Bezpečnostní opatření samozřejmě zůstanou po mnohem delší dobu a budeme se řídit pokyny vlády, MZ a hygieny. 

Jde nám o bezpečí a zdraví všech, vás i nás. Nebojte se nás kontaktovat, po telefonu můžeme probrat, co je pro vás vhodné, rádi se o vás postaráme. 

Váš tým DuoVize