a spojily síly. Od ledna 2021 nás uvidíte jako

Chci se objednat

Zúčastnili jsme se sjezdu České oftalmologické společnosti

18.09.2017
Zúčastnili jsme se sjezdu České oftalmologické společnosti

Naše lékařky a sestřičky se zúčastnily XXV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP v Brně. Vzdělávaly se a samy také přednášely.

Primářka MUDr. Lucie Valešová vystoupila s tématem Biomechanické měření rohovky v klinické praxi na přístroji Corvis a zároveň předsedala odbornému programu v sekci Rohovka. MUDr. Jana Mikšovská hovořila o čočkách: Kalkulace torické nitrooční čočky AcrySof IQ toric podle nového kalkulátoru firmy Alcon, MUDr. Eva Jerhotová vystoupila s Řešením „progresivní“ myopie u 15tileté dívky. Sestřičky představily přístroj IOL Master a refrakční operace u zaměstnanců našich klinik.

Lékařky a sestřičky DuoVize se zúčastnily sjezdu České oftalmologické společnosti.