a spojily síly. Od ledna 2021 nás uvidíte jako

Chci se objednat

Naši lékaři přednášeli na nejvýznamnějším českém očním kongresu

23.05.2016
Naši lékaři přednášeli na nejvýznamnějším českém očním kongresu

Zajímavé přednášky, odborné diskuze a v neposlední řadě videofestival s ukázkami zákroků z operačních sálů, takový byl program 14. Mezinárodního kongresu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie v Praze.

Během dvoudenního programu zaznělo celkem 6 odborných přednášek od našich lékařů. Hovořili o zkušenostech s léčbou dioptrických vad metodou NeoSMILE 3D, metodou PRELEX s nejnovější trifokální čočkou PanOptix, o léčbě keratokonu a také o léčbě katarakty s implantací nitroočních čoček. „Odborným fórem byly naše přednášky vysoce hodnoceny," říká primářka DuoVize MUDr. Lucie Valešová.

Primářka DuoVize Lucie Valešová přednášela na kongresu o laserových operacích.

Letošní kongres byl podle ní pro naše lékaře velice přínosný: „Účastníci vytvořili doporučení pro správné lékařské postupy, kterými by se měla řídit všechna oční pracoviště. Měla by se tak zajistit podpora správné péče pro pacienty na všech úrovních," shrnuje přínos kongresu primářka.