a spojily síly. Od ledna 2021 nás uvidíte jako

Chci se objednat

Slavíme Den mrkve!

02.04.2015
Slavíme Den mrkve!

Letošní ročník oslav Dne mrkve je věnován podpoře dětské oční péče. Chceme tím poukázat na důležitost preventivních prohlídek očí u dětí. Jejich podcenění a zanedbání totiž může vést až k závažným zdravotním problémům.

Za tímto účelem zakládá centrum Kukátko nadační fond pro preventivní vyšetření zraku dětí. Podporu nadačnímu fondu budou moci lidé vyjádřit na sociálních sítích prostřednictvím projektu MrkvoVize.

Objednací doby k očním lékařům, kteří vyšetřují také děti, jsou opravdu dlouhé. V některých regionech trvají i čtyři měsíce až půl roku. My bychom ovšem rádi upozornili na to, že i přes tento problém je pravidelná oční péče nezbytná. Zejména u dětí. Rodiče s dětmi by se rozhodně neměli nechat čekáním odradit. Prodlením totiž může dojít u dítěte k zásadnímu zhoršení ve vývoji zraku,“ varuje ředitelka Dětského očního centra Kukátko, Ing. Magda Pravdová, a dodává: „Z tohoto důvodu zakládáme nadační fond, který bude kromě jiného i aktivně podporovat preventivní vyšetření očí u dětí. Svou osobní podporu tomuto fondu mohou lidé vyjádřit na internetu v takzvané akci MrkvoVize. Stačí si nasadit na oči plátky mrkve a fotku sdílet na Facebooku. Přesný návod a popis akce naleznete na stránce www.denmrkve.cz.“

Zanedbání péče může vést ke slepotě

Že se nevyplácí podcenit pravidelnou péči o zrak, potvrzuje i MUDr. Petra Teplanová, oční lékařka se specializací v oblasti léčby dětí z Dětského očního centra Kukátko. „K častým dětským očním vadám patří tupozrakost. S rizikem vzniku tupozrakosti se v České republice ročně rodí více než 7 tisíc dětí a postihuje přibližně 4% populace. Zpravidla se objevuje u dětí postižených šilháním, u dětí s vyšší dioptrickou vadou a u dětí, jejichž rodiče mají zrakovou vadu nebo šilhají. Při tupozrakosti postupně ztrácí jedno nebo i obě oči schopnost vidění, přičemž hrozí velmi vážné a trvalé postižení zraku a dokonce i riziko oslepnutí postiženého oka. Důležité je začít s léčbou včas, ideálně v předškolním věku, dokud ještě není vývoj zrakového systému dokončen. V pozdějším věku není už léčba úspěšná,“ varuje MUDr. Teplanová.

Jak často navštěvovat očního lékaře?

Kontrolu na oční klinice by tak měly absolvovat všechny děti pokud možno v pravidelných intervalech. „Preventivní kontrola zraku u dětí, pokud se nevyskytují žádné potíže, by měla probíhat jednou za rok. V případě podezření na oční vadu nebo sklony k šilhání je doporučena návštěva dětského očního specialisty jednou za půl roku. Jakmile je u dítěte vada tupozrakosti, příp. šilhání, objevena, nejčastěji probíhá návštěva očního lékaře jednou za tři měsíce. Ovšem rozhodující slovo má v tomto případě lékař a ten určuje četnost kontrolních vyšetření i případného očního cvičení,“ uzavírá MUDr.Teplanová.

Zanedbávání preventivních prohlídek zraku je rozhodně zbytečným hazardem se zdravým viděním dětí.

Více informací naleznete na www.denmrkve.cz.

 

VÝZVA MRKVOVIZE

Víte, jak dlouho roste průměrná mrkev? Podle zkušených zahrádkářů trvá přibližně 4-6 měsíců, než se ze semínka vyklube „dospělá“ kořenová zelenina. Během tohoto půl roku se pak dá stihnout spousta věcí. Například průměrný Čech za tu dobu vypije 75 litrů piva, sní 20 kilo vepřového masa a spořádá zhruba 80 kilo zeleniny.

Jenže existuje také spousta věcí, které se za půl roku stihnout nedají. A mezi ty, bohužel, patří i návštěva dětského očního lékaře. Málokterý očař je totiž ochoten přijmout ve své ordinaci dítě do tří let věku. Důvod? Jednoduše řečeno, s dítětem je těžší a tím pádem i delší práce. Rodičové se svými ratolestmi jsou tak odkázání na pomoc specializovaných očních center a těch je v České republice jako šafránu. Než přijde malý pacient na řadu, může to trvat i zmiňovaných šest měsíců. A zejména v raném dětství, když nám rozostřené vidění komplikuje intenzivní poznávání okolního světa, se toho dá za půl roku prošvihnout opravdu hodně.

Pojďte s námi upozornit na tento problém. Podpořte nově vznikající nadační fond pro preventivní vyšetření dětských očí. Zapojte se do výzvy MrkvoVize a podívejte se na svět mrkvovýma očima. Nasaďte si kolečka z mrkve podle návodu a sdílejte na Facebooku. Nebuďme lhostejní a umožněme dětem ostrý pohled na svět. Mrkev dětem nepomůže, my ano.